Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

loading ZMĚNIT KÓD

Obchodní podmínky

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Objednatel odesláním objednávky bere bez výhrad na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, (které zhotoviteli poskytl v souvislosti s odeslanou objednávkou) probíhá v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.. Osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem plnění objednávky a nebudou jinak využívány.  Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že si je vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.

 

Jednoduše řečeno – email případně tel. číslo uvedené v objednávce slouží pouze pro potvrzení/rekapitulaci/vyřízení vaší objednávky a nebude nikde uchováván/o a jinak využíván/o, po vyřízení všech objednávek je databáze vymazána.